Sla navigatie over

Ruwvoer

Dekkingsgraad

In Nederland zijn grasland en snijmais gewassen met het grootste aantal hectare, ook binnen CropSolutions. Graslandbeheer en de teelt van mais zullen in de toekomst nog productiever moeten worden met minder input van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 

Partners

Binnen CropSolutions zijn er meerdere partners die kunnen adviseren in de ruwvoerteelt, waaronder: CZAV, AgruniekRijnvallei, Vitelia Agrocultuur, CAV Agrotheek, De Samenwerking en Agrea. Ze geven je graag het beste advies, zodat jij een goed resultaat kunt behalen.

Onderzoek en innovaties

De partners binnen CropSolutions ontwikkelen samen voor de verschillende grondsoorten specifieke mestsoorten. Hiermee kan de productie en dus de rentabiliteit van de veehouderijbedrijven worden vergroot. Daarbij is veel aandacht voor het verhogen van de bodemvruchtbaarheid. Eigen onderzoek en uitwisseling van kennis geeft de partners binnen CropSolutions een grote voorsprong. 

Kruidenrijk Grasland Folder

Download

Contact

Vragen? Neem contact op met de productmanager ruwvoer.

Leo Heijdra

Leo Heijdra

Productmanager ruwvoer

06 26 29 02 61

l.heijdra@argroep.nl