Sla navigatie over

Over ons

Organisatie

CropSolutions is actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Met negen partners kan er gezamenlijk ingekocht worden en kennis ontwikkeld worden om het rendement van telers en kwekers naar een hoger niveau te brengen. CropSolutions biedt een productenpakket afgestemd op verschillende teelten en verschillende grondsoorten.

Lees meer

Kennis

CropSolutions is een samenwerkingsverband waarbinnen ruim 130 adviseurs werkzaam zijn en kennis met elkaar delen. Elke adviseur is in staat kennis over te brengen die vaak zeer specifiek is voor een bepaalde regio, gewas en omstandigheden. Al deze gespecialiseerde kennis wordt met elkaar gedeeld en versterkt elke adviseur in belangrijke mate.

Lees meer

Opleiding

Als kenniscentrum biedt CropSolutions cursussen voor alle aangesloten partners. Eén van de doelen is om het basisniveau van nieuwe adviseurs naar een hoger niveau te tillen. Maar ook voor bestaande medewerkers zijn deze cursussen interessant. Door nieuwe, innovatieve kennis te vergaren blijft het kennisniveau van adviseurs op peil.

Lees meer