Sla navigatie over

Kennis

Breed kennisniveau

Het doel is om telers en kwekers te voorzien van het beste en meest passende advies wat gebaseerd is op bedrijfsrendement. CropSolutions levert advies dat bij de producten past, die verkocht worden, maar het gaat verder dan dat. Ook over bredere teeltgerelateerde zaken of bedrijfsbrede vraagstukken kunnen wij een advies geven. Alle partners zijn op de hoogte en hebben een breed kennisniveau om alle vragen te beantwoorden.

Maak kennis met Kennis

Het CropSolutions kennisteam staat ter beschikking voor buitendienst, leveranciers en kennispartners van de CropSolutions organisatie.
Vijf specialisten geven invulling aan kennismanagement, scholing, productpositionering en informatiebeheer voor de partners van CropSolutions: Agriant, Agrea, AgruniekRijnvallei, CAV Agrotheek, CLTV Zundert, CZAV, Heyboer, ABZ De Samenwerking en Vitelia Agrocultuur.
Doel is het bieden van duurzame oplossingen (Solutions) in de diverse open teelten 
(Crops) van onze klanten. Innovatiemanagers borgen kennis van producten, innovaties en de markt. Gewasgroepspecialisten maken de vertaalslag van kennis naar de toepasbaarheid per teelt en regio.

De advisering is gebaseerd op onze  ICM (Integrated Crop Management) aanpak waarbij de teelten, over meerdere jaren, vanaf bodem tot en met bewaring centraal staan. Teeltgericht denken in plaats van productgericht met teeltrendement als doel.

Hoe vergaren we kennis?

    • Bijscholingsbijeenkomsten
    • CropSolutions kennisbank (intranet voor adviseurs)
    • CropSolutions Academy (opleidingsinstituut voor adviseurs)

ICM-Kennisteam

Download de folder
Ton Hendrickx

Ton Hendrickx

Kennis- en Innovatiemanager

06 53 16 91 54

ton.hendrickx@cropsolutions.eu

Aryan van Toorn

Aryan van Toorn

Kennis- en Innovatiemanager

06 54 25 46 73

aryan.van.toorn@cropsolutions.eu

Marijn van Doorn

Marijn van Doorn

Kennis- en Innovatiemanager

06 51 38 96 83

marijn.van.doorn@cropsolutions.eu

Marco van Soesbergen

Marco van Soesbergen

Kennis- en Innovatiemanager

06 10 95 90 56

marco.van.soesbergen@cropsolutions.eu

Jos Smallegange

Jos Smallegange

Kenniscoördinator

06 21 83 39 66

jos.smallegange@cropsolutions.eu