Sla navigatie over

Organisatie

Missie

Als inkoop- en kennisorganisatie is CropSolutions een partner voor alle plantaardige teelten en een belangrijke en kundige gesprekspartner voor klanten. Daarnaast biedt CropSolutions producten die beantwoorden aan de marktvraag.

Visie

CropSolutions zal de eerste adviseur zijn bij de optimalisatie van teeltresultaten en de transformatie naar duurzamere teeltsystemen. De ketenpartners worden een duidelijke speler in de verschuiving van het huidige advies- en productenpakket naar een duurzamer pakket.

Organisatiestructuur

CropSolutions bestaat uit negen partners in verschillende gebieden van Nederland: Agrea, Agriant, AgruniekRijnvallei, CAV Agrotheek, CLTV Zundert, CZAV, De Samenwerking, Heyboer BV en Vitelia Agrocultuur. Deelnemende CropSolutions partners worden vertegenwoordigd door een afvaardiging in gewasgroepen. De gewasgroepen die we nu kennen en actief zijn: Akkerbouw, Groenten, Ruwvoer, Fruit, Boomkwekerij en Bollen. Aanvullend een drietal Innovatiegroepen: Precisielandbouw en Data, Biologische landbouw en Bodem.

Ko Francke

Ko Francke

Voorzitter gewasgroep akkerbouw

06 51 57 70 72

k.francke@czav.nl

Henny Vermeulen

Henny Vermeulen

Voorzitter gewasgroep ruwvoer

06 53 40 68 89

johnpouwels@vitelia.nl

Wim Kessels

Wim Kessels

Voorzitter gewasgroep groenten

wim.kessels@agrea.nl

André van der Weijde

André van der Weijde

Voorzitter gewasgroep bloembollen

06 53 17 92 90

a.weijde@agrotheek.nl

John Pouwels

John Pouwels

Voorzitter gewasgroep boomkwekerij

06 53 40 68 89

johnpouwels@vitelia.nl

Henny Vermeulen

Henny Vermeulen

Voorzitter gewasgroep fruit

06 55 18 62 59

h.vermeulen@argroep.nl