Sla navigatie over

Groeiverbeteraars

Anti-stress

Groeiverbeteraars zijn producten die op een natuurlijke manier de groei van een plant ondersteunen. Deze producten zorgen voor een verbeterde plantweerbaarheid, waardoor ze een unieke aanvulling geven op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Groeiverbeteraars maken de plant minder afhankelijk van bemesting en gewasbescherming, omdat de plant weerbaarder is tegen allerlei vormen van stress. 

Plant- en bodemweerbaarheid

Een plant kan stress ondervinden door levende organismen zoals schimmels, insecten of onkruiden. Ook abiotische factoren zoals te weinig voeding, vocht, temperatuur en licht kunnen de groei onderdrukken. Waar plantversterkers het afweermechanisme van de plant versterken, zorgen de bodemverbeteraars voor een verbeterde wortelontwikkeling, structuur en zijn een voedingsbron voor het bodemleven.  

Plantversterkers

Biotische en abiotische stress in een plant kun je op meerdere manieren voorkomen. Soms kun je de oorzaak wegnemen. Bijvoorbeeld met beregenen voorkom je droogtestress en door het beheersen van de luizenpopulatie voorkom je zuigschade of virusoverdracht. In bepaalde situaties is het wegnemen van de oorzaak niet mogelijk, in dit geval is het weerbaarder maken van de plant een methode om de kwaliteit en opbrengst veilig te stellen. CropActiv plantversterkers worden tijdens de groei op de plant toegepast. Deze producten bevatten stoffen die een plant minder vatbaar maken voor abiotische stress.

Alle plantversterkers

Bodemverbeteraars

Het weerbaarder maken van een plant tegen stress begint bij een goede bodemgezondheid. Een goede chemische, fysische en biologische bodemvruchtbaarheid is de basis. Daarnaast is de bodem het wortelmedium van de plant; deze zijn leverancier van voeding, vocht en zuurstof. CropActiv bodemverbeteraars richten zich aan de ene kant op het verbeteren van de verhouding lucht-water-vaste delen en aan de andere kant op het verbeteren van de microbiële samenstelling van de bodem. De juiste bodemschimmels en bacteriën zijn zeer belangrijk voor de weerbaarheid van een plant tegen stress.

Alle bodemverbeteraars

CropActiv folder

Download

Contact

Vragen? Neem contact op met de productmanager groeiverbeteraars.

Ton Hendrickx

Ton Hendrickx

Productmanager groeiverbeteraars

06 53 16 91 54

T.hendrickx@czav.nl